Bay đến ước mơ-BXdIBQjqwvUBAY ĐẾN ƯỚC MƠ
Trần Thanh Tùng
Mỗi chúng ta dường như trẻ thơ,
thích hát ca và rong chơi hoài,
lướt gót chân nhẹ như phím đàn,
sáng ánh sao tim ta
Đến những nơi chân trời rộng, những ước mơ màu xanh
Đến với nhau chân tình thiết tha, hát mãi câu tình bạn.
Hãy mang đến cho đời vui thiết tha, thắp lên mỗi trái tim nồng saỵ
Giữ nhau mãi lời con tim đời vui, cháy lên với những con tim nồng saỵ

hat mai uoc mo

Tags: , , , ,

Bài viết liên quan