Tụng Chú Đại Bi (21 biến, hiệu ứng quang và ngôi sao) – Thầy Thích Trí Thoát-WtOoul7dpqoCác bạn đang xem trực tuyến trên vtvtructiep.com

HÌNH BỒ TÁT QUAN THẾ ÂM CÓ HIỆU ỨNG QUANG VÀ NGÔI SAO – CHÚ ĐẠI BI – THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI ( CÓ PHỤ ĐỀ )
1. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Trí Thoát ( 1 biến ) thời gian # 6 phút
2. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Trí Thoát ( 5 biến ) thời gian # 21 phút
3. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Trí Thoát ( 7 biến ) thời gian # 28 phút
4. Tụng Chú Đại Bi cùng với giọng tụng của Thầy Thích Trí Thoát ( 21 biến ) thời gian # 1 giờ 21 phút )

sao noi ngoi

Bài viết liên quan