ƯớC MƠ XANH , ST : CỦA THY MAI .-R6VDzsmcSFAƯớC MƠ XANH , ST : CỦA THY MAI .

TRÌNH BÀY : TỐP CA nhóm ” TUỔI HỒNG ” : HỒNG NGỌC – AIDA – VĂN MAI HƯƠNG – NGỌC TRÂM – NGỌC LINH .
GHI HÌNH : ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI , NĂM 2004

hat mai uoc mo

Bài viết liên quan