THVL | Phim tài liệu: Truyền thống lực lượng vũ trang Vĩnh Long (22/8/2015)Gq6EjZeg_JcCác bạn đang xem trực tuyến trên vtvtructiep.com

Link xem toàn bộ: http://goo.gl/Y40m9E
http://thvl.vn/?cat=71
Phim tài liệu: Truyền thống lực lượng vũ trang Vĩnh Long (22/8/2015)

Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website: www.thvl.vn
Subscribe: https://www.youtube.com/user/VinhLongTV?sub_confirmation=1
Facebook: https://www.facebook.com/VinhLongTV
Google Plus: https://www.google.com/+VinhLongTV

Nguồn: Youtube

Bài viết liên quan